SCH

Mindfulness alkotóműhely

Művészetterápiás és önismereti tanfolyam

A Funside School Magyarország első délutáni iskolája, ahol a nyelveket, az informatikát és más tárgyakat ugyanolyan magas színvonalon tanulhatják a gyerekek és fiatalok. Saját fejlesztésű tananyagokkal, a legmodernebb oktatási eszközökkel és felkészült tanári csapatunkkal várunk!

Az oktatásról

Helyszín: Szent Gellért tér

A Funside School legújabb tanfolyama egy önismereti és fejlesztő alkotóműhely, ahol a résztvevő gyerekek és fiatalok megtapasztalhatnak és elsajátíthatnak olyan eszközöket és képességeket, amelyek segítik őket a tudatosabb kikapcsolódásban, a stresszhelyzetek kezelésében és az önkifejezésben.

A 12 alkalmas tanfolyam célja, hogy a résztvevők egy inspiráló és biztonságos környezetben fejlesszék önbizalmukat és erősítsék kreativitásukat. A foglalkozásokra azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnek gondtalanul alkotni és nyitottak arra, hogy játékosan elsajátítsanak különböző trükköket és praktikákat, melyek segítenek meghallani belső hangjukat, megfigyelni érzéseiket és a körülöttük lévő környezetet.

A csoportokat életkor szerinti bontásban szervezzük, hogy a korosztálynak megfelelő témaköröket tudjuk feldolgozni (bővebben a csoportokról lejjebb). 

Mindfulness foglalkozások és művészetterápiás alkotóműhely

Foglalkozásainkon a gyerekek és fiatalok kreativitását és kapcsolatteremtő képességeit fejlesztjük. Kurzusunkban lehetőség van közösen alkotni vagy egyénileg ötleteket megvalósítani, mindig hangsúlyozva az önkifejezés fontosságát. Az alkotások segítségével a résztvevők szabadon kifejezhetik érzelmeiket, miközben megtanulják megosztani azokat másokkal. Alkalmaink játékos tevékenységekből állnak, amelyek segítenek az egyéni erősségek felfedezésében, a motiváció növelésében. Megtapasztalhatják a relaxáció fontosságát, ami segítségükre lehet az érzelmeik szabályozásában és a stresszkezelésben.

Emellett önismereti kérdések feldolgozására is van lehetőség: a csoport dinamikájától függően használjuk a pszichodráma, a művészetterápia, a játékterápia és a mozgásterápia eszközeit is. A csoportmunka lehetőséget ad az együttműködés és szociális készségek fejlesztésére is. Az itt készült munkákat nem értékeljük, hiszen célunk, hogy minden gyermek saját egyediségére és kreativitására összpontosítson.

Fontos tudni: a folyamat nem helyettesíti sem a pszichoterápiás ellátást, sem a specifikus (gyógypedagógiai) fejlesztő foglalkozást, amennyiben erre van szüksége a gyermeknek. Az oldalon található képek a Funside mindfulness és művészeti táboraiban készültek, év közbeni foglalkozásaink zárt térben, Gellért téri oktatótermeinkben zajlanak.

Oktatóink

Bárány Petra pszichológus
Bárány Petra vagyok, klinikai szakpszichológus jelölt és jógaoktató. A Funside-ban 2018 óta táboroztatok, jóga és mindfulness foglalkozásokat tartok a gyerekeknek. Pszichológusként egyaránt dolgozom gyerekekkel és felnőttekkel is. A munkám során gyakran alkalmazok különböző relaxációs technikákat, valamint fontosnak tartom, hogy az egyének meg tudják találni a személyes erőforrásaikat, és azokat a módszereket, amik leginkább segítik őket a különböző stresszhelyzetekkel való megküzdésben. 

Lőrincz Beatrix művészetterapeuta
Az elmúlt években az életem a segítő szakma és az alkotás öröme köré szerveződött. Végzettségemet tekintve szocio- és művészetterapeuta, közösségfejlesztő csoportvezető vagyok. Jelenleg pszichológiai alapszakon végzem tanulmányaimat, hogy segítői tapasztalataimat fókuszáltabb perspektívába helyezzem. Terapeuta kiképzésem során a saját csoportos foglalkozásaimon a zene és a színek gyógyító metódusa állt a középpontban, ami később saját alkotásaimban is tükröződött. A 2021-es tanévtől erősítem a Budapest School tanári csapatát, ahol  mentor vagyok és alkotás órákat, EQ foglalkozásokat tartok alsós korosztálynak, emellett a délutánok szervezésében és lebonyolításában veszem ki a részem.


Tanfolyamaink

2-4. évfolyam (heti 1x60 perc, hétfő 15:45-16:45)

Alsó tagozatos résztvevőink Lőrincz Beatrix művészetterapeuta vezetésével, a korosztály igényeire szabott alkotóműhelyeken vesznek részt hétfőnként, 60 percben.

A 12 alkalmas csoportos foglalkozások során a gyerekek különböző művészeti ágakkal (zene, képzőművészet, irodalom – és ezek fúziója) találkozhatnak. Az önkifejezésre alkalmat adó, játékos alkotóműhely célja, hogy művészetterápiás eszközökkel segítsen rendezni az érzelmi zűrzavart, leküzdésre kerülhessen az esetleges szorongás és a gyerekek fejlődhessenek szociális kompetenciáikban. A csoportos forma lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők az önkifejezésen keresztül megtapasztalhassák a kortársaikkal való együttműködés hatékony módszereit a foglalkozások alatt, egy biztonságos, elfogadó környezetben. Minden alkalommal csoportos vagy egyéni alkotások készülnek majd, amiket nem esztétikai minőségben használunk, hanem az egymással való kommunikációban. A foglalkozás művészeti előképzettséget nem igényel!

Olyan gyerekeket várunk, akik szeretnének magabiztosabbak lenni az iskolában és szeretnének az alkotások során megismerkedni különböző művészeti eszközökkel. A tanfolyamon megtapasztalhatják, hogy miként lehetnek tudatosan jelen és lehetnek egyszerre önállóak, együttműködők és nyitottak.

Első alkalom: november 6. Alkalmak száma: 12. Becsatlakozásra a 2. alkalomig van lehetőség.

5-8. osztály (heti 1x90 perc, kedd 15:15-16:45)

Felső tagozatos tanulóink hosszabb, 90 perces mindfulness fókuszú foglalkozásokon vesznek részt keddenként Bárány Petra pszichológus vezetésével.

A 12 alkalmas csoportos folyamat célja, hogy a résztvevők az egyéni erősségek és gyengeségek megismerésén és elfogadásán keresztül mélyebb önismeretre tehessenek szert, mely a szociális kompetenciák fejlesztésével együtt segíti az egészséges önbizalom kialakítását. Foglalkozunk a saját érzelmek felismerésével, tudatosításával, azok szabályozásával, valamint mások érzelmi állapotának felismerésével, amely egy fontos készség a szociális kapcsolatok kialakításában. A folyamat során alkalmazott relaxációs gyakorlatok fontos szerepet játszanak az indulatszabályozásban és a stresszkezelésben. Az egyes alkalmakon az adott témakörökhöz kapcsolódó művészetterápiás gyakorlatokat is alkalmazunk, kipróbálunk. A csoportos forma lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők megtanulhassák saját érzéseiket, véleményüket hatékonyan kommunikálni, és egymásra reflektálni, fejlesszék együttműködési készségeiket.

Olyan fiatalokat várunk, akik úgy érzik, hogy szeretnének fejlődni a fenti területeken, szeretnének saját magukhoz és másokhoz mélyebben kapcsolódni.

Első alkalom: november 7. Alkalmak száma: 12. Becsatlakozásra a 2. alkalomig van lehetőség.

7-10. évfolyam (2 hetente 1x120 perc, szombat 13:30-15:30)

Legidősebb résztvevőink számára 2 hetente, szombatonként tartunk 2 órás workshopokat, amelyeket 2 oktatónk felváltva tart.

A 12 alkalmas szombati workshop egyik célja, hogy a résztvevők az egyéni erősségek és gyengeségek megismerésén és elfogadásán keresztül mélyebb önismeretre tehessenek szert, mely a szociális kompetenciák fejlesztésével együtt segíti az egészséges önbizalom kialakítását. Mindemellett a gyerekek az alkalmak során különböző művészeti ágakkal (zene, képzőművészet, irodalom – és ezek fúziója) is találkozhassanak. A workshopokon foglalkozunk a saját érzelmek felismerésével, tudatosításával, azok szabályozásával, valamint mások érzelmi állapotának felismerésével és az alkalmak során relaxációs gyakorlatokkal, imaginációkkal és művészetterápiás eszközökkel lesz lehetőség mélyebben megismerkedni. A hosszabb hangvételű, szombati foglalkozások során a mindfulness és a művészetterápiás eszközök használata lehetőséget teremt arra, hogy szabad asszociációk segítségével és nonverbálisan is ki tudják fejezni a résztvevők az érzéseiket, gondolataikat egy biztonságos, támogató közegben. Az alkalmak során egyéni vagy csoportos alkotások is készülnek majd.

Olyan fiatalokat várunk, akik úgy érzik, hogy szeretnének fejlődni a fenti területeken, szeretnének saját magukhoz és másokhoz is mélyebben kapcsolódni. Ezen kívül szeretnének különböző művészeti technikákat is kipróbálni, újraértelmezni, ezen keresztül magukat és a világot is jobban megérteni.

Első alkalom: november 11. Alkalmak száma: 12 (2 hetente). Becsatlakozásra a 2. alkalomig van lehetőség.

További információk

Helyszín

Gellért tér

Foglalkozások

Heti 1x60 / 1x90 / 1x120 perc

Tanfolyam hossza

12 alkalom

Életkor szerinti bontás

2-4. / 5-8. / 7-10. évfolyamok

Oktatás

5-12 fős csoportokban

Oktatás nyelve

Magyar

Jelentkezési időszak

október-november

Árak


A heti 90 perces* tanfolyamunk díjai:

Féléves hűségidővel, egyösszegű befizetéssel

19 990 Ft / hó

Féléves díj: 79 960 Ft

Lehetséges a féléves tandíjat egy összegben is fizetni féléves hűségvállalással: ennek a díja 19 990 Ft-os, kedvezményes havi részletnek felel meg.

Egy félév 4 hónapból és 12 db 90 perces (tehát 24 tanórának megfelelő) alkalomból áll. Féléves tanfolyami díj: 4 x 19 990 Ft = 79 960 Ft. Regisztrációs díj (egyszeri díj új tanulók esetében): 5000 Ft.

Havi részletekben történő fizetés esetén (4 egyenlő részlet)

23 990 Ft / hó

Féléves díj: 95 960 Ft

A tanfolyam díja heti 1 x 90 perces foglalkozásokkal 23 990 Ft/fő/hó havi részletben fizetendő, függetlenül az adott hónapra eső alkalmak számától (ünnepnapok,  szünetek).

Egy félév 4 hónapból és 12 db 90 perces (tehát 24 tanórának megfelelő) alkalomból áll. Féléves tanfolyami díj: 4 x 23 990 Ft = 95 960 Ft. Regisztrációs díj (egyszeri díj új tanulók esetében): 5000 Ft.

*A 60 perces és a hétvégi 120 perces tanfolyamok díjazása is hasonló rendszerben működik; ezek a díjak az alábbi táblázatban találhatóak!

Tanfolyam Órák Havi részlet Teljes díj havi részlet esetén Kedvezményes díj (egy összegben, féléves hűséggel)
Mindfulness és művészetterápia
2-4. évfolyam
60 perc hetente (össz. 12 alkalom novembertő felbruárig) 20 990 Ft / hó (4 db havi részlet) 83 960 Ft 71 960 Ft
Mindfulness és művészetterápia
5-8. évfolyam
90 perc hetente (össz. 12 alkalom novembertő felbruárig) 23 990 Ft / hó (4 db havi részlet) 95 960 Ft 79 960 Ft
Mindfulness és művészetterápia
7-10. évfolyam
120 perc 2 hetente (össz. 12 alkalom novembertő felbruárig) 20 990 Ft / hó (6 db havi részlet) 125 940 Ft 107 940 Ft

 

Jelentkezés

Funside School a gyermekek szemén keresztül

Visszaugrás a navigációhoz

Kapcsolat

hello@funside.hu +36 70 512 12 24