term ID:
term ID HU:
$parentcategory_ID:0
$parentcategory_ID:

current_CAT_ID:16
current_CAT_ID_HU:16

child cat ID:
post ID:1290
prefixedcategory_
BAL
OptionID: 42883

Házirend

Funside Balaton Házirend 

 

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A Táborozók számára tilos:

 • Tilos a tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • Tilos cigarettát, alkoholt, vagy más, kiskorúak vagy mindenki számára tiltott eszközt vagy szert a táborba hozni, tartani vagy felhasználni (ide tartozik minden dohányzást helyettesítő eszköz, illetve a dohányzás élményéhez hasonló érzést előidéző minden eszköz – akkor is, ha az adott eszközt a jogszabályok nem nevesítik vagy tiltják – beleértve, de nem kizárólagosan az elektromos cigarettát és más ún. újgenerációs termékeket; ide értendő továbbá minden olyan eszköz vagy szer is, amely legálisan kapható, de nem rendeltetésszerű használatával bódultság vagy felfokozott állapot érhető el). A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborozótól elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a turnus befejeztével.
 • Tilos a táborban magánál tartani olyan – akár vényre, akár vény nélkül kapható– gyógyszert, amelyről a szülők nem tájékoztatták előre – legkésőbb a táborba érkezéskor – a Táborvezetőket. A Tábornak lehetősége van megtiltani, hogy a Táborozó egyes gyógyszereket magánál tartson (ilyenkor ezeket az Orvosi szobában tároljuk, szedésük a tábor ideje alatt kizárólag felügyelettel történhet). A táborba történő bejelentkezéskor a gyógyszereket leltározzuk és szülő által aláírásra kerülő átadás-átvételi elismervény kíséretében kerülnek az orvosi szobába. Majd a tábor végén, kijelentkezéskor ismét leltár készül és a szülő aláírással igazolja a visszavételét a gyógyszereknek. A tábornak joga van azokat a gyógyszereket, amelyekről a szülők nem tájékoztatták előre a Táborvezetőket, a táborozótól leltározást követően elvenni és az orvosi szobában tárolni a turnus végéig (ezeket a turnus végén a Szülőknek szolgáltatjuk vissza).
 • Tilos az engedéllyel magánál tartott gyógyszert más táborozóval megosztani.
 • Tilos a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. Ebbe bele tartozik a Balatonban való engedély nélküli fürdőzés és a szobák takarodó utáni elhagyása is.
 • Tilos a foglalkozás közben csoportját a Tanító engedélye nélkül elhagyni.
 • Tilos a Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
 • Tilos más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez. Tilos más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • Tilos a táborban olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő kifejezések szerepelnek vagy jellegükből adódóan gyermektáborba nem valók, ideértve – de nem kizárólagosan – olyan nadrág, póló, szoknya vagy fürdőruha viselése, amely túlságosan kihívó jellegű, vagy amely alól az alsónemű kilátszik. Ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.

A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • A járványügyi megelőző intézkedéseket és szabályokat a táborozás során betartani.
 • A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, illetve felnőttnek.
 • Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a Györöki Ifitábor házirendje az irányadó.
 • Ügyelni a tábor területének (folyosók, közös helyiségek, park) tisztaságára.
 • A Györöki Ifitábor – mint tábor helyszínéül szolgáló létesítmény – Házirendjében, valamint tűzvédelmi szabályzatában található előírások betartására.
 • A tábor teljes díjának befizetési határideje: 2024. június 10.

Értékek felügyelete:

 • A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak.
 • Az értékmegőrző használatára (tárgyak vagy készpénz elhelyezésére) minden nap az iroda nyitva tartásának idejében van lehetőség.
 • A táborban korlátozott mennyiségben és ideig a Táborozók számára rendelkezésre tudunk bocsátani számítógépet interneteléréssel.

Élelmiszer:

 • 2020 nyártól bevezettük az eddigi 3 mellett a napi 4. étkezést is: a reggeli és a meleg ebéd, valamint meleg vacsora mellett egy 4. étkezést is biztosítunk, amelyet táborozóink tetszés szerint választhatnak meg: vagy tízóraira veszik igénybe a foglalkozások közötti nagyszünetben, vagy a délután folyamán uzsonnaképpen. Az ilyenkor felállított „snack ponton” többek között zabkása, instant leves vagy müzliszelet választható. A 4 étkezésen felül továbbra is minden délelőtt biztosítunk friss gyümölcsöt, minden nap másfélét!
 • Emellett a tábor területén büfé is üzemel, ezért kérjük, hogy semmilyen romlandó élelmiszert ne küldjenek a Táborozóval!

A tábor részvételének nyelvi feltételei:

 • Táborunk két hivatalos nyelve az angol és a magyar, így legalább az egyik nyelv alapfokú (A2) ismerete elengedhetetlenül szükséges a táborban való részvételhez. Mindez azért fontos, hogy a táborozó tanárainkkal és csoportvezetőjével kommunikálni tudjon, tudtunkra tudja hozni, ha esetleg bármilyen problémája van, megértse a szabályokat és programok menetét, valamint tökéletesen otthon és biztonságban érezhesse magát a tábor ideje alatt. Olyan gyermeket, aki sem magyarul sem angolul nem beszél, éppen ezért sajnos nem áll módunkban fogadni a táborba.

Betegség vagy más okból történő visszamondás:

 • Amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozó helyét várólistáról betöltsék. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik jelentkező betölti úgy kizárólag a tábori alapdíj 5%-nak megfelelő kezelési költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül. Emelt díjas foglalkozás esetében az emelt díjat csak akkor tudják a Táborszervezők visszatéríteni, amennyiben a megüresedett helyet betöltő táborozó ugyan azt az emelt díjas foglakozást választja. Ehhez fontos az, hogy minél előbb felvegyék a kapcsolatot csapatunkkal, hogy intézkedni tudjunk. Betegen elindulni a táborba tilos – ez esetben mindenképpen forduljanak a táborszervezőkhöz, hogy segíthessünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást!
 • Amennyiben a visszamondott helyet a Táborszervezőknek nem sikerül betölteniük, akkor a helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód:
  • A turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás esetén 50%-os visszatérítésre jogosult a táborozó. A turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében pedig nem jár visszatérítés. Amennyiben a táborozó a táborozást bármely okból a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.
  • Emelt díjas foglalkozás cseréje esetén a foglalkozás díjának 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való emelt díjas foglalkozás lemondása vagy cseréje esetén nem jár visszatérítés. Fontos, hogy a cserét minél előbb jelezzék nekünk, mert ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti a teljes emelt díjas foglalkozás árának visszatérítésére van lehetőség. Emelt díjas foglalkozásnak minősül minden olyan foglalkozás, aminek az ára az alapdíjtól eltérő.
  • Csoportos buszos utazás lemondása esetén 100%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt két héttel hétfőig jogosult a táborozó. Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől szombatig való lemondás vagy csere esetén 50%-os visszatérítésre jogosult, a turnus kezdetén való meg nem jelenés esetén nem jár visszatérítés.
 • Amennyiben a Táborozó a Tábor során betegszik meg és ezért el kell hagynia a Tábort vagy a Tábor helyszínen elkülönítve kell töltse a tábori napok egy részét, azért a Tábor Szervezői nem tartoznak felelősséggel és a betegség nem adhat alapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.
 • Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.
 • A mindenkori járványhelyzet és/vagy a jogszabályi változások nyomán a megelőző intézkedések még módosulhatnak, ezek nem adnak jogalapot a rendkívüli visszamondásra vagy elállásra.
 • A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.

Tábor elmaradásának lehetséges okai és azok következményei:

 • Ha a Táborszervezők az adott turnust saját hatáskörbe tartozó ok miatt – nem tartoznak ide a vis maiornak minősülő esetek – nem tudják megrendezni, akkor a turnus díját a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja.
 • Amennyiben 2024. június 1. előtt olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a befizetett összeget a Tábor hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre a befizetett összeggel megegyező értékű vócsert (utalványt) állít ki, amely 2025-ben felhasználható. A vócser a kiállítást követően készpénzre nem váltható.
 • Amennyiben 2024. június 1. és a Tábor kezdete közötti időszakban olyan jogszabályi korlátozások lépnek életbe, amelyek minden kétséget kizáróan kimondják, hogy nem tartható ottalvós tábor Magyarországon, akkor a fenntartott jelentkezések után a befizetett összeggel megegyező értékű vócsert állít ki a táborszervező, amely 2025-ben felhasználható. A vócser készpénzre nem váltható.

Időjárás okozta elmaradás:

 • Általános szabály: legtöbb foglalkozásunk – ideértve nyelvi és oktató-, valamint művészeti táborainkat – rossz időben is megtarthatóak, hiszen ehhez táborhelyünkön kellő belső térrel rendelkezünk. A délutáni és esti programok egy része bent is megtartható, egy részük azonban nem. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai (ilyen pl. az Aquapark, Airpark vagy a Vizikalandpark) ne maradjanak el, és ennek érdekében – amennyiben szükséges – változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A rossz időjárás minden táborozó és táborszervező közös ellensége, de sajnos garanciát mi sem vállalhatunk a napsütéses időjárásra, így a tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód.
 • Sport-, amerikai sportok és tenisztáboraink esetében: amennyiben rossz idő miatt kénytelenek vagyunk egy-egy foglalkozást elhalasztani, úgy törekszünk rá, hogy azokat részben vagy egészében be tudjuk pótolni, illetve ideiglenesen más sportfoglalkozásra cserélni. Más foglalkozásra való teljes (egész turnusra szóló) váltásra is van lehetőség, de csak a következő esetekben: amennyiben egyrészt tartósan fennáll a rossz idő, amely következtében több napon keresztül is lehetetlen a foglalkozások megtartása vagy pótlása, másrészt pedig az óhajtott cserefoglalkozáson még van szabad hely. Továbbá nyomatékosan kérjük sportfoglalkozásokat választó táborozóinkat, hogy hozzanak magukkal baseball sapkát az órákra, mert a kánikula legalább akkora veszélyeket rejt magában, mint a hideg idő.
 • Lovastáborunk esetében: a lovas foglalkozásokat hűvösebb időben, illetve enyhe szitálás esetén is megtartjuk. Ezért kérjük, hogy a lovastábort választó táborozóink feltétlenül hozzanak magukkal hosszú nadrágot, illetve széldzsekit vagy esőkabátot. Amennyiben ezt elmulasztják, úgy rossz időben az egészségük megóvása érdekében nem engedjük részt venni a lovas foglalkozásokon. Ez esetben pótlásra nincsen lehetőség.
 • Szörf- és SUP táborunk esetében: a szörf és SUP foglalkozásokat hűvösebb időben, illetve enyhe szitálás esetén is megtartjuk, amennyiben ezt a balatoni viharjelző rendszer is engedélyezi. Ebben az esetben táborozóink számára neoprén öltözetet biztosítunk a szörfözéshez. Vihar esetén, vagy amennyiben ideiglenesen teljes szélcsend áll fenn, úgy addig oktatóink a tábor területén tartanak elméleti oktatást.
 • Golftáborunk esetében: a golf foglalkozásokat bármilyen rossz idő esetén is megtartjuk, mert a helyszínen fedett gyakorlópálya is rendelkezésre áll.

A Házirend megsértése:

 • A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon, befagyasszák a táborozó büfészámláját vagy felfüggesszék szórakozási célú hozzáférését az internethez.
 • A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia, a turnus díja pedig részlegesen sem kerül visszatérítésre.
 • A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben megtagadják a táborozó újbóli fogadását a táborban.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.
 • A Táborozók látogatására vagy hosszú turnus esetén a gyermek táborból való elvitelére a két turnus közötti szombati napon, előzetes egyeztetés esetén van lehetőség.

Egyéb rendelkezések:

 • A táborban nem vállalhat munkát – beleértve az önkéntes jelleggel végzett munkát is – olyan személy, akinek a gyermeke a munkavállalással egy időben a táborban Táborozóként vesz részt, kivétel, ha a Táborvezetők speciális esetben erre külön engedélyt adnak.
 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a Györöki Ifitábor, ill. a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.

Érvényes: 2024. február 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz