Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Házirend

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Házirend

Funside Balaton Házirend

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A Táborozók számára tilos:

 • a tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 • cigarettát, alkoholt, vagy más tiltott eszközt a táborba hozni! A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborozótól elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a turnus befejeztével.
 • a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. Ebbe bele tartozik a Balatonban való engedély nélküli fürdőzés és a szobák takarodó utáni elhagyása is.
 • a foglalkozás közben csoportját a Tanító engedélye nélkül elhagyni.
 • a Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
 • más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást eredményez.
 • más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
 • ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.
 • a szobákban romlandó élelmiszert tárolni tilos.

A Táborozó köteles:

 • Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt, amelyet a Szülőnek csak alá kell írnia ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a táborban.
 • a jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
 • a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, illetve felnőttnek.
 • részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét.
 • megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, a táborba hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a Györöki Ifitábor házirendje az irányadó.
 • ügyelni a tábor egész területének (folyosók, közös helyiségek, park) tisztaságára.
 • a Györöki Ifitábor Házirendjében található előírások betartására. Erről bővebb információ a táborhelyszín honlapján található, ill. a Táborvezetőtől kérhető.

Értékek felügyelete:

 • A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakat csakis abban az esetben vállalnak, amikor ezeket a tárgyak az Értékmegőrzőben a Táborozó letétbe helyezte. Minden más esetben (pl. ha a Táborozó ilyen tárgyat magánál vagy a szobájában tart) ezekért a tárgyakért a Táborvezetők nem vállalnak felelősséget.
 • A tárgyak vagy készpénz letétbe helyezésére, illetve kikérésére minden nap 7:30-8:00-ig, 14:00-15:00-ig, valamint 18:30-19:00-ig van lehetőség az Értékmegőrzőben.
 • A táborban korlátozott mennyiségben és ideig a Táborozók számára rendelkezésre tudunk bocsátani számítógépet interneteléréssel.

Élelmiszer:

 • A Táborozók napi háromszori étkezést és italokat, emellett napközben kisebb étkezést (gyümölcsök) és innivalót kapnak. Emellett a tábor területén büfé is üzemel, ezért kérjük, hogy semmilyen romlandó élelmiszert ne küldjenek a Táborozóval!

A tábor részvételének nyelvi feltételei:

 • Táborunk két hivatalosan nyelve az angol és a magyar, így legalább az egyik nyelv alapfokú (A2) ismerete elengedhetetlenül szükséges a táborban való részvételhez. Mindez azért fontos, hogy a táborozó tanárainkkal és csoportvezetőjével kommunikálni tudjon, tudtunkra tudja hozni, ha esetleg bármilyen problémája van, megértse a szabályokat és programok menetét, valamint tökéletesen otthon és biztonságban érezhesse magát a tábor ideje alatt. Olyan gyermeket, aki sem magyarul sem angolul nem beszél, éppen ezért sajnos nem áll módunkban fogadni a táborba.

Visszamondás:

 • Amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően vagy a táborozás közben beteg lesz, vagy más okból nem tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozót a legkevesebb veszteség érje, illetve a turnust másik turnusra cserélhesse. A helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód.
 • Az első befizetéstől az adott turnust megelőző hétfői napig bezárólag történő időszakban – függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el – bármilyen okból történő visszamondás a tábori díj 5%-nak megfelelő kezelési költséggel csökkentett teljes tábori díj visszafizetésre kerül a díjat befizető személynek. A visszamondást minden esetben írásban is jelezni kell.
 • A turnus kezdete előtti hétfőtől péntekig terjedő időszakban a turnus díjának 80%-os visszatérítésére van lehetőség.  A turnus kezdete előtti péntektől való lemondás illetve a turnus kezdetén való meg nem jelenés esetében a Szülő kérheti a turnus részleges (de maximum 50%-os) visszatérítését. Amennyiben a táborozó a táborozást a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.
 • Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét egy másik táborozó betölti (a várólistáról), úgy kizárólag az a tábori díj 5%-nak megfelelő kezelési költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül! (Éppen ezért fontos, hogy az esetleges távolmaradásról minél előbb értesítsék a táborszervezőket!)
 • A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek.

Időjárás okozta elmaradás:

 • Általános szabály: legtöbb foglalkozásunk – ideértve nyelvi és oktató-, valamint művészeti táborainkat – rossz időben is megtarthatóak, hiszen ehhez táborhelyünkön kellő belső térrel rendelkezünk. A délutáni és esti programok egy része bent is megtartható, egy részük azonban nem. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai (ilyen pl. az aquapark vagy a kalandpark) ne maradjanak el, és ennek érdekében – amennyiben szükséges – változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A rossz időjárás minden táborozó és táborszervező közös ellensége, de sajnos garanciát mi sem vállalhatunk a napsütéses időjárásra, így a tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód.
 • Sport-, amerikai sportok, golf- és tenisztáboraink esetében: amennyiben rossz idő miatt kénytelenek vagyunk egy-egy foglalkozást elhalasztani, úgy törekszünk rá, hogy azokat részben vagy egészében be tudjuk pótolni, illetve ideiglenesen más sportfoglalkozásra cserélni. Más foglalkozásra való teljes (egész turnusra szóló) váltásra is van lehetőség, de csak a következő esetekben: amennyiben egyrészt tartósan fennáll a rossz idő, amely következtében több napon keresztül is lehetetlen a foglalkozások megtartása vagy pótlása, másrészt pedig az óhajtott cserefoglalkozáson még van szabad hely. Továbbá nyomatékosan kérjük sportfoglalkozásokat választó táborozóinkat, hogy hozzanak magukkal baseball sapkát az órákra, mert a kánikula legalább akkora veszélyeket rejt magában, mint a hideg idő.
 • Lovastáborunk esetében: a lovasfoglalkozásokat hűvösebb időben, illetve enyhe szitálás esetén is megtartjuk. Ezért kérjük, hogy a lovastábort választó táborozóink feltétlenül hozzanak magukkal hosszú nadrágot, illetve széldzsekit vagy esőkabátot. Amennyiben ezt elmulasztják, úgy rossz időben az egészségük megóvása érdekében nem engedjük részt venni a lovas foglalkozásokon. Ez esetben pótlásra nincsen lehetőség.
 • Szörftáborunk esetében: a szörffoglalkozásokat hűvösebb időben, illetve enyhe szitálás esetén is megtartjuk, amennyiben ezt a balatoni viharjelző rendszer is engedélyezi. Ebben az esetben táborozóink számára neoprén öltözetet biztosítunk a szörfözéshez. Vihar esetén, vagy amennyiben ideiglenesen teljes szélcsend áll fenn, úgy addig oktatóink a tábor területén tartanak elméleti oktatást.

A Házirend megsértése:

 • A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a Táborozót a táborozásból kizárjuk és hazaküldjük.
 • A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén a turnus díja részlegesen sem kerül visszatérítésre. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén fellebbezésnek helye nincs.
 • A Házirend megsértése miatt való hazaküldést követően a Táborozó újbóli jelentkezését a Tábor visszautasíthatja.

A Szülőknek lehetőségük van:

 • a táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
 • kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

Egyéb rendelkezések:

 • Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a Györöki Ifitábor, ill. a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.

Visszaugrás a navigációhoz