Funside adatkezelési tájékoztató (jelentkezések, hírlevél-küldés)

A Funside tábori, tanfolyam-, workshop- és nyílt nap jelentkezésekre, valamint hírlevél-küldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója

1. Az adatkezelők

Funside Egyesület, Funside School Kft., Funside Events Kft., Funside Kids Kft. (Funside School Újbuda) és Learn 4 Fun Kft. (a továbbiakban együttesen: Funside)

Székhely:            1121 Budapest, Tündér lépcső 2/a
Postacím:           1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.
E-mail:                 adatkezeles@funside.hu
Telefon:              +36 70 512 12 04
Honlap:               www.funside.hu

2. Az adatkezelés alapelvei

A Funside minden munkatársa tudatában van annak, hogy mekkora felelősséget jelent a személyes adatok kezelése és védelme. Munkánkat úgy végezzük,

– hogy ilyen adatokat csak a szolgáltatásaink nyújtásához mindenképpen szükséges mértékben, módon és ideig kezeljünk,

– és hogy az adatok folyamatosan magas színvonalú technológiai és fizikai védelem alatt álljanak.

A személyes adatokat kizárólag az érintetteknek nyújtott tájékoztatás szerinti célok érdekében kezeljük. Néhány szigorúan szabályozott esetben ennek érdekében szükséges, hogy az adatokat meghatározott partnereink dolgozzák fel vagy kezeljék. (Ilyen például a hírlevél-küldés informatikai hátterét biztosító szolgáltató, vagy a táborozókat biztosító vállalat.) Az érintetteknek ezekben az esetekben is részletes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelésről és -feldolgozásról. Bár az alábbi tájékoztatóban, mivel a jogszabály így írja elő, szerepel erre utalás, a valóságban más célokra, legyen az harmadik fél reklámja, kutatás, egyéb, a kezelt adatokat soha nem adjuk át senkinek (az egyetlen kivétel az, ha jogszabály alapján, hatóság számára kell adatot szolgáltatnunk).

Adatvédelmi tekintetben a „nagykorúság” a 16. életév betöltésével érkezik el, vagyis az ennél fiatalabbak személyes adatai felett a szülők rendelkeznek, az idősebbek pedig már saját maguk. A Funside munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ezzel járó feladatok felelős megvalósítására, és a táborok, tanfolyamok résztvevőivel is az adatvédelmi tudatosságot, az információs önrendelkezés értékeit érvényesítő szemlélettel működnek együtt. Kérjük a szülőket, ők is legyenek figyelemmel minderre! Szükség esetén bármilyen információval, segítséggel rendelkezésükre állunk!

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

4. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

4.1. Tábori, tanfolyam- és tréning-jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1. A kezelt adatok köre

A jelentkező neve, beceneve, képmása, póló mérete, neme, születési dátuma és helye, édesanyja neve, TAJ-száma, anyanyelve, nyelvtudása, címe, telefonszáma, e-mail címe, esetleges egészségügyi tudnivalók. A szülők, illetve a további kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok nem mindegyikét szükséges megadni a jelentkezési folyamat során (a részleteket l. magukon a jelentkezési lapokon). A megadható adatok pontos köre az adott szolgáltatás jellemzőinek függvényében eltérő lehet.

4.1.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelentkezés megvalósítása, a szerződés, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok elkészítése.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett, illetve gondviselője hozzájárulása.

4.1.4. Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz a Funside egyes munkatársai férhetnek hozzá az igényelt szolgáltatások megvalósulása érdekében. Az esetlegesen megadott különleges személyes adatok kezelése, illetve a 16 éven aluliak adatainak kezelése az ennek megfelelő korlátozásokkal és gondossággal történik.

4.1.5. Adatfeldolgozás és adatattovábbítás

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.). A Funside részére megadott személyes adatokat partnereink a velük kötött megállapodás szerint kizárólag az ebben a tájékoztatóban rögzített céllal és módon, a Funside utasításainak megfelelően, a biztonsági előírásokat betartva dolgozzák fel.

Adatfeldolgozó partnereink:

– KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
– Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
– Bluewaysoft Kft., 7191 Hőgyész, Rózsavölgy utca 8.
– Intuit Limited, Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1E 5JL
– JotForm Inc., FastSpring 801 Garden Street Suite 201 Santa Barbara, CA 93101 US
– Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA
– Cloud Software Group, Inc., 4980 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054 USA
– Kizárólag a Funside Lupa Beach tábor esetében: Lupa Strand Kft., 2011 Budakalász, Tó utca 1.

4.1.6. Az adatkezelés időtartama

A Funside az adatokat az igényelt szolgáltatás megvalósulásához szükséges ideig, illetve a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az érintett által az adatkezeles@funside.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezést nem követi szerződéskötés, az adatokat töröljük.

4.2. A hírlevél-regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

4.2.1. A kezelt adatok köre

A feliratkozó neve, beceneve és e-mail címe; 16 éves kor alatt az űrlapot kitöltő gondviselő neve.

4.2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a feliratkozó által igényelt hírlevél célba juttatása.

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett, illetve gondviselője hozzájárulása.

4.2.4. Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz a Funside egyes munkatársai férhetnek hozzá az igényelt szolgáltatás megvalósulása érdekében.

4.2.5. Adatfeldolgozás és adatattovábbítás

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.). A Funside részére megadott személyes adatokat partnereink a velük kötött megállapodás szerint kizárólag az ebben a tájékoztatóban rögzített céllal és módon, a Funside utasításainak megfelelően, a biztonsági előírásokat betartva dolgozzák fel.

Adatfeldolgozó partnereink:

– KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
– Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
– Bluewaysoft Kft., 7191 Hőgyész, Rózsavölgy utca 8.
– Intuit Limited, Cardinal Place, 80 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1E 5JL
– JotForm Inc., FastSpring 801 Garden Street Suite 201 Santa Barbara, CA 93101 US
– Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA
– Cloud Software Group, Inc., 4980 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054 USA
– Kizárólag a Funside Lupa Beach tábor esetében: Lupa Strand Kft., 2011 Budakalász, Tó utca 1.

A JotForm, a Cloud Software Group, Inc., az Intuit Limited és a Microsoft Corporation egyaránt az Európai Unión kívül, az Egyesült Államokban bejegyzett szolgáltató; mind az európai Általános adatvédelmi rendelet (GDPR, l. 3. pont) előírásainak megfelelően végzik tevékenységüket.

4.2.6. Az adatkezelés időtartama

A Funside az adatokat a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az érintett által az adatkezeles@funside.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezést nem követi szerződéskötés, az adatokat töröljük.

5. Adatbiztonsági intézkedések

A Funside a személyes adatokat (a tevékenységtől függően) a Magyar Hosting Kft., a Microsoft Corporation, a Cloud Software Group, Inc. vagy a JotForm Inc. szerverein tárolja. A személyes adatok tárolásához a saját fejlesztésű szoftvert, a Cloud Software Group, Inc., az Intuit Limited vagy a Jotform Inc. által fejlesztett szoftvert veszi igénybe.

A Funside és partnerei fizikai és technológiai eszközökkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat teljes körűen védjék a jogosulatlan hozzáférés ellen. A tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Funside és partnerei naplózzák, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá és milyen műveleteket végzett.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1.A tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek – illetve törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Funside

  • milyen személyes adataikat,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést,
  • vagy kinek továbbította a személyes

A Funside a kért információkat legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott címre küldött levélben adja meg.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy a Funside helyesbítse egyes kezelt személyes adataikat (például a postai vagy elektronikus címet). A Funside a kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget tesz, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.3. A törléshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik személyes adataik a törlését. Az igényt a Funside csak akkor nem teljesíti, ha jogszabály vagy szerződéses kötelezettség teljesítése a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, a Funside az igényt legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.4. A zároláshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy személyes adataikat a Funside zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi. A Funside a kérésnek legfeljebb 30 napon belül tesz eleget, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha a Funside személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából továbbítana, felhasználna. A Funside a tiltást legfeljebb 30 napon belül érvényesíti, és erről írásbeli tájékoztatást nyújt.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei

Jogellenesnek vélt adatkezelés vagy egyéb, az adatkezeléssel összefüggő probléma, kérdés esetén kérjük, hogy az érintett vegye fel a kapcsolatot a Funside-dal az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén a gyors, hatékony, közös megegyezésen alapuló tárgyalásos rendezés, illetve a gyors, teljes tájékoztatás érdekében. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vagy az érintett nem kívánja ezt a módot igénybe venni, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu.

– Polgári pert indíthat, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Hatályos: 2024. február 1-től visszavonásig.

Visszaugrás a navigációhoz